FAQ
Nedenstående Q/A giver dig svar på de mest typiske spørgsmål omhandlende Garanteret Tid:

Q: Hvad er tidsbaseret annoncering?
A: Tidsbaseret annoncering på Ekstra Bladet giver annoncører mulighed for effektivt at komme i kontakt med sin målgruppe i garanteret engageret tid. Ekstra Bladet garanterer at annoncører eksponerer sit budskab i et samlet tidsrum i kampagneperioden pr. bruger, hvilket øger sikkerhed for levering, effektivitet og budskabsforståelse.

Q: Hvor meget tid får jeg med brugeren?
A: Afhængig af budskabets kompleksitet kan annoncører vælge mellem 10 eller 20 sekund tidsintervaller og har fri mulighed for at styre frekvensen heraf. For at skabe den størst mulige effekt for annoncører tager Ekstra Bladet skridtet videre og udfordrer IAB’s viewability-definition ved at garantere at de første 5 sekunder altid vises i sammenhæng – ellers betaler annoncøren ikke! Betaler kun hvis man får alt tid.

Q: Hvorfor skal jeg købe tidsbaseret annoncering?
A: Som annoncør skal man købe tidsbaseret annoncering for at øge sikkerheden i sin medieinvestering, da kampagnen kun eksponerer engagerede brugere. Dermed er annonceringen mere transparent og indeholder markant mere kvalitet.

Q: Hvad er forskellen på CPH (Cost Per Hour) og GTS (Guaranteed Time Slots)?
A: Der findes på nuværende tidspunkt to gængse valutaer, der omhandler tidsbaseret annoncering – nemlig CPH og GTS. CPH var den første reelle tidsbaserede valuta i markedet, og garanterer udelukkende den samlede tid. GTS derimod tager højde for både tid, brugere og frekvens, hvilket giver de bedste betingelser for medieplanlægningen. GTS garanterer altid at hele tidsintervallet bliver afviklet til brugeren – ellers faktureres annoncøren simpelthen ikke.

Q: Er tidsbaseret annoncering 100% viewable?
A: : Ifølge IAB betragtes en kampagne som 100% viewable, hvis 50% af annoncen har været vist i minimum 1 sekund. Med tidsbaseret annoncering vil alle kampagner være 100% viewable, men Ekstra Bladet udfordrer samtidig denne definition og øger kvaliteten yderligere. Med GTS sikrer Ekstra Bladet at de første 5 sekunder altid skal vises i samme sidevisning før ”taxameteret” starter. På denne måde definerer Ekstra Bladet viewability på følgende måde: Minimum 50% af annoncen skal være i skærmbilledet i minimum 5 sekunder.

Q: Kan jeg forvente flere eller færre kliks ved tidsbaseret annoncering?
A: Initiativet omkring tidsbaseret annoncering vil give en langt større garanti for øget opmærksomhed og budskabsforståelse, mens kliks og konverteringer fortsat vil være et ufuldkomment målepunkt for kampagnens succes. Annoncører skal således ikke forvente øgede klikrater, men derimod større sikkerhed for erindring af kampagnen.

Q: Hvordan ser en afrapportering ud?
A: Tidsbaseret annoncering er en ny valuta med større kvalitet i leveringen, og er derfor også en valuta der tilbyder flere nøgletal i afrapporteringen. Nøgletal som antallet af GTS, samlet tid, brugere og mange flere kan inkluderes i afrapporteringen. Kontakt din sædvanlige konsulent for at få tilsendt et eksempel.

Q: Hvorfor er der forskel på ”Impressions” og ”GTS”?
A: GTS står for ”Guaranteed Time Slot” og er den valuta garanteret tid handles ud fra. Annoncøren betaler således kun for mængden af GTS, der er færdigleveret, men da det godt kan tage flere impressions at nå den ønskede tid, vil der oftest være en difference.

Q: Hvorfor er der så stor difference på mængden af sekunder i afrapportering og mit interne analysesystem (eksempelvis Adform, Doubleclick)
A: Erfaring viser at tekniske målesystemer typisk afviger fra hinanden og mindre differencer dermed kan accepteres (mindre end 10 %). Teknologien Ekstra Bladet benytter til afvikling af tidsbaserede annoncer (Webspectator) er imidlertid akkrediteret af MRC som de eneste i verden til at afvikle digitale annoncer på tid, hvilket med stor sandsynlighed gør afrapporteringen den mest retvisende.

Q: Hvem er Webspectator?
A: Webspectator er verdens første teknologi der er blevet akkreditet af MRC (Media Rating Council) til at udbyde tidsbaseret annoncering som valuta. Webspectator gør det muligt at booke og købe kampagner på hhv. CPH og GTS med nøjagtighed ned til det mindste millisekund.
Q: Kan GTS købes på de mobile platforme?

A: På nuværende tidspunkt er det kun muligt at indkøbe annoncering baseret på tid på Desktop. Ekstra Bladet er i gang med at indsamle erfaringer fra Desktop og vil inden længe lancere tidsbaseret annoncering på mobil og tablet.

Q: Kan jeg købe tidsbaseret annoncering gennem Programmatic? A: Vi har indledningsvis valgt at lancere produktet i det direkte salg for at have en tæt dialog med markedet, så annoncørerne føler sig trygge ved produktet og opbygger tillid til den nye valuta. Det forventes dog at lancere tidsbaseret annoncering i 2016 gennem Programmatic. Q: Kommer der flere formater på desktop?
A: Ekstra Bladet har lanceret tidsbaseret annoncering for at vende markedets opmærksomhed mod kvaliteten i den digitale annoncering. De udvalgte formater udgør en stor del af denne kvalitet, men flere formater vil komme i fremtiden.

Q: Hvor mange af mine GTS’er vil blive vist i samme visning?
A: Ekstra Bladet bestræber sig altid på at fordele tidsintervallerne ud over så mange visninger som muligt, så samtlige GTS’er ikke afvikles i samme sidevisning. Da dette afhænger af intern udsalgsgrad, kan det dog forekomme at flere GTS’er afvikles i samme sidevisning.

Q: Hvad ligger der i ”engageret tid”?
A: Engageret tid betyder, at Ekstra Bladet sikrer, at brugeren ikke har forladt computeren og dermed afvikler kampagner, som ikke bliver set af nogen. Vi måler konstant aktivitet på tastaturet, musen eller skærmbilledet for at sikre at brugeren er aktiv – og dermed engageret med kampagnen.

Q: Hvor mange sessions skal der til for at levere en GTS?
A: Dette afhænger meget af brugernes adfærd, hvilket man på forhånd ikke kan sige noget om. Men dette er netop også hensigten med tidsbaseret annoncering, at Ekstra Bladet altid garanterer samlet tid – uagtet antallet af sessions.

Q: Forringer GTS performance på andre (inscreen) kampagner?
A: Der er ingen sammenhæng mellem GTS kampagner og andre kampagner på Ekstra Bladet, hvorfor GTS ingen indflydelse vil have på resterende produkter.

Q: Tæller tiden for en GTS stadig, hvis jeg fx aktiverer en video i et banner?
A: Alt tid tæller med i en tidsbaseret kampagne, såfremt brugeren er engageret i skærmbilledet. Det eneste tidspunkt tiden ikke tæller, er når brugeren ikke bruger tastaturet, bruger musen eller befinder sig aktivt på siden.

Q: Kan jeg lave en story-telling og afvikle forskellige budskaber i løbet af min kampagne?
A: Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, men Ekstra Bladet arbejder på en funktionalitet, hvor vi gør det muligt for annoncører at afvikle ét budskab i første GTS og et andet budskab i næste GTS osv.

Q: Er der et minumumsbudget for en tidsbaseret kampagne?
A: Ja, minimumsbudgettet for tidsbaseret annoncering er kr. 25.000,-.

Go to top of page